Herkkyyspolitiikka

1. KÄYTTÄJÄTIEDOT

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä?

Agresta S. Coop on KÄYTTÄJÄN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ ja ilmoittaa, että näitä tietoja käsitellään 27. huhtikuuta 2016 annetun asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja 5. joulukuuta annetun orgaanisen lain 3/2018 (LOPDGDD) säännösten mukaisesti.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

ylläpitää kaupallista suhdetta käyttäjään. Suunnitellut käsittelytoimet ovat:

  • Kaupallisen mainosviestinnän lähettäminen sähköpostitse, faksilla, tekstiviestillä, MMS:llä, sosiaalisissa verkostoissa tai muilla nykyisillä tai tulevilla sähköisillä tai fyysisillä välineillä, jotka mahdollistavat kaupallisen viestinnän. Nämä viestit tekee TOIMEKSIANTAJA, ja ne liittyvät sen tuotteisiin ja palveluihin tai niiden kumppaneiden tai toimittajien tuotteisiin ja palveluihin, joiden kanssa se on tehnyt myynninedistämissopimuksen. Tällöin kolmansilla osapuolilla ei ole koskaan pääsyä henkilötietoihin.
  • Markkinatutkimuksen ja tilastoanalyysin tekeminen.
  • Käsittelee tilauksia, pyyntöjä, vastaa kyselyihin tai minkä tahansa tyyppisiin pyyntöihin, jotka KÄYTTÄJÄ on esittänyt minkä tahansa TOIMEKSIANTAJAN verkkosivustolla saatavilla olevan yhteydenottomenetelmän kautta.
  • Lähetä uutisia, tarjouksia ja myynninedistämistoimia koskeva online-uutiskirje.

Miksi voimme käsitellä henkilötietojasi?

Koska käsittely on oikeutettu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan nojalla seuraavasti:

  • TOIMITTAJAN oikeutetun edun vuoksi: markkinatutkimusten, tilastollisten analyysien jne. tekeminen ja tilausten, pyyntöjen jne. käsittely KÄYTTÄJÄN pyynnöstä.
  • TOIMITTAJAN oikeutetun edun vuoksi: markkinatutkimusten, tilastollisten analyysien jne. tekeminen ja tilausten, pyyntöjen jne. käsittely KÄYTTÄJÄN pyynnöstä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Tietoja säilytetään enintään niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen säilyttämiseksi tai niin kauan kuin on olemassa oikeudellisia määräyksiä, jotka edellyttävät niiden säilyttämistä, ja kun kyseinen tarkoitus ei enää ole tarpeen, tiedot poistetaan asianmukaisin turvatoimin, joilla varmistetaan tietojen anonymisointi tai niiden täydellinen tuhoaminen.

¿ Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Henkilötietoja ei ole tarkoitus luovuttaa kolmansille osapuolille, paitsi jos se on tarpeen käsittelyn tarkoitusten kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, viestintään liittyvien palvelujen toimittajillemme, joiden kanssa TOIMEKSIANTAJA on allekirjoittanut voimassa olevien tietosuojasäännösten edellyttämät salassapito- ja tietojenkäsittelysopimukset.

Stripe, Inc.

ForestMap käytämme maksujen hallinnointiin Stripe-maksuporttia. Stripe tarjoaa palveluja, joiden avulla alustat ja kauppiaat voivat harjoittaa liiketoimintaa ja suorittaa turvallisia verkkomaksuja. Jos teet maksutilauksen ForestMapin kautta, annetut tiedot siirretään Stripeen ainoastaan tilauksesi käsittelyä varten. Lisätietoja on osoitteessa  Stripen tietosuojakäytäntö.

Mitkä ovat oikeutesi?

KÄYTTÄJÄN oikeudet ovat:

  • Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
  • oikeus tutustua tietoihinsa, oikaista ne, siirtää ne järjestelmästä toiseen ja poistaa ne sekä rajoittaa niiden käsittelyä tai vastustaa sitä.
  • Oikeus tehdä valitus Espanjan valvontaviranomaiselle (www.aepd.es), jos katsot, että käsittely ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaista.

Yhteystiedot oikeuksien käyttämistä varten:

Agresta S. Coop. DUQUE DE FERNAN NUÑEZ, 2 1º – 28012 MADRID (Madrid). Sähköposti: datos@agresta.org

2. KÄYTTÄJÄN ANTAMIEN TIETOJEN PAKOLLISUUS TAI VAPAAEHTOISUUS.

Merkitsemällä vastaavat ruudut ja syöttämällä tiedot yhteystietolomakkeen tai latauslomakkeen tähdellä (*) merkittyihin kenttiin KÄYTTÄJÄT hyväksyvät nimenomaisesti, vapaasti ja yksiselitteisesti, että heidän tietonsa ovat tarpeen toimittajalle heidän pyyntönsä täyttämiseksi, ja ilmoittavat vapaaehtoisesti tietonsa jäljellä oleviin kenttiin. KÄYTTÄJÄ varmistaa, että TOIMITTAJALLE annetut henkilötiedot pitävät paikkansa, ja vastaa siitä, että hän ilmoittaa niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

TOIMEKSIANTAJA ilmoittaa, että kaikki verkkosivuston kautta pyydetyt tiedot ovat pakollisia, koska ne ovat välttämättömiä optimaalisen palvelun tarjoamiseksi KÄYTTÄJÄLLE. Jos kaikkia tietoja ei anneta, ei ole mitään takeita siitä, että tarjotut tiedot ja palvelut vastaavat täysin Käyttäjän tarpeita.

3. TURVATOIMET

että voimassa olevien henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaisesti HALLINNANHALTIJA noudattaa kaikkia tietosuoja-asetuksen ja LOPDGDD-asetusten säännöksiä käsitellessään vastuullaan olevia henkilötietoja ja noudattaa selvästi tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa kuvattuja periaatteita, joiden mukaan tietoja käsitellään laillisella, oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla rekisteröidyn kannalta ja asianmukaisella, merkityksellisellä ja tarpeellisuuteen rajoittuvalla tavalla suhteessa tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

Jos haluat lisätietoja yksityisyyden suojaa koskevista takeista, voit ottaa yhteyttä TOIMITTAJAAN Agresta S. Coop. DUQUE DE FERNAN NUÑEZ, 2 1º – 28012 MADRID (Madrid). Sähköposti: datos@agresta.org

Please, select a language to continue

english

English

spanish

Spanish

slovenian

Slovenian

germany

Germany

portuguese

Portuguese

finnish

Finnish

italian

Italian

french

French

·