Politika prijaznosti

1. INFORMACIJE O UPORABNIKU

Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?

Agresta S. Coop je upravljavec uporabnikovih osebnih podatkov in ga obvešča, da se ti podatki obdelujejo v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 z dne 27. aprila (GDPR) in organskega zakona 3/2018 z dne 5. decembra (LOPDGDD).

Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?

ohranjanje poslovnega odnosa z uporabnikom. Načrtovani postopki obdelave so:

  • pošiljanje komercialnih oglaševalskih sporočil po elektronski pošti, telefaksu, SMS, MMS, v družabnih omrežjih ali s katerimi koli drugimi elektronskimi ali fizičnimi sredstvi, sedanjimi ali prihodnjimi, ki omogočajo pošiljanje komercialnih sporočil. Ta sporočila bo izvajal PRENOSNIK in bodo povezana z njegovimi izdelki in storitvami ali izdelki in storitvami njegovih partnerjev ali dobaviteljev, s katerimi je sklenil dogovor o promociji. V tem primeru tretje osebe nikoli ne bodo imele dostopa do osebnih podatkov.
  • Izvajanje tržnih raziskav in statističnih analiz.
  • Obdelava naročil, zahtevkov, odgovarjanje na poizvedbe ali katere koli vrste zahtevkov, ki jih uporabnik pošlje prek katerega koli načina stika, ki je na voljo na spletni strani UPORABNIKA.
  • pošiljanje spletnih novic o novostih, ponudbah in promocijah v naši dejavnosti.

Zakaj lahko obdelujemo vaše osebne podatke?

Ker je obdelava upravičena na podlagi člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, kot sledi:

  • V zakonitem interesu UPORABNIKA: izvajanje tržnih raziskav, statističnih analiz itd. in obdelava naročil, zahtevkov itd. na zahtevo UPORABNIKA.
  • In the legitimate interest of the USER: to carry out market research, statistical analysis, etc. and to process orders, requests, etc. at the request of the USER.

Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke?

Podatki se hranijo največ toliko časa, kolikor je potrebno za ohranitev namena obdelave, ali dokler obstajajo pravni predpisi, ki narekujejo njihovo hrambo, in ko tak namen ni več potreben, se podatki izbrišejo z ustreznimi varnostnimi ukrepi, da se zagotovi anonimizacija podatkov ali njihovo popolno uničenje.

¿Komu razkrijemo vaše osebne podatke?

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ni predvideno, razen če je to potrebno za razvoj in izvajanje namenov obdelave, našim ponudnikom storitev, povezanih s komunikacijami, s katerimi je PODJETNIK podpisal pogodbe o zaupnosti in pogodbe o obdelavi podatkov, ki jih zahtevajo veljavni predpisi o zasebnosti.

Stripe, Inc.

V podjetju ForestMap za upravljanje plačil uporabljamo plačilni prehod Stripe. Stripe ponuja storitve, ki platformam in trgovcem omogočajo poslovanje in izvajanje varnih spletnih plačilnih transakcij. V primeru oddaje plačilnega naročila prek storitve ForestMap se posredovani podatki prenesejo na družbo Stripe izključno za namen obdelave vašega naročila. Več informacij najdete v Stripovem pravilniku o zasebnosti

Kakšne so vaše pravice?

Pravice UPORABNIKA so:

  • Pravica do preklica privolitve kadar koli.
  • Pravica do dostopa, popravka, prenosljivosti in izbrisa svojih podatkov ter do omejitve ali nasprotovanja njihovi obdelavi.
  • Pravica do vložitve zahtevka pri španskem nadzornem organu (www.aepd.es), če menite, da obdelava ni v skladu z veljavno zakonodajo.

Kontaktni podatki za uveljavljanje pravic:

Agresta S. Coop. DUQUE DE FERNAN NUÑEZ, 2 1º – 28012 MADRID (Madrid). E-naslov: datos@agresta.org

2. OBVEZNA ALI NEOBVEZNA NARAVA INFORMACIJ, KI JIH ZAGOTOVI UPORABNIK

UPORABNIKI z označevanjem ustreznih polj in vnosom podatkov v polja, označena z zvezdico (*) v kontaktnem obrazcu ali obrazcih za prenos, izrecno, svobodno in nedvoumno sprejemajo, da so njihovi podatki potrebni, da dobavitelj izpolni njihovo zahtevo, in prostovoljno posredujejo svoje podatke v preostala polja. UPORABNIK zagotavlja, da so osebni podatki, ki jih je posredoval DOBAVITELJU, resnični, in je odgovoren za sporočanje vseh njihovih sprememb.

UPORABNIK obvešča, da so vsi podatki, ki se zahtevajo prek spletnega mesta, obvezni, saj so potrebni za zagotavljanje optimalne storitve za UPORABNIKA. V primeru, da niso posredovani vsi podatki, ni zagotovila, da bodo zagotovljene informacije in storitve v celoti prilagojene uporabnikovim potrebam.

3. VARNOSTNI UKREPI

da v skladu z določbami veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov, za katere je odgovoren, upošteva vse določbe GDPR in predpisov LOPDGDD ter očitno spoštuje načela iz 5. člena GDPR, po katerih se obdelujejo na zakonit, pošten in pregleden način v odnosu do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter ustrezno, relevantno in omejeno na to, kar je potrebno glede na namene, za katere se obdelujejo.

For more information about privacy guarantees, you can contact the CONTROLLER through Agresta S. Coop. DUQUE DE FERNAN NUÑEZ,, 2 1º – 28012 MADRID (Madrid). E-mail: datos@agresta.org

Please, select a language to continue

english

English

spanish

Spanish

slovenian

Slovenian

germany

Germany

portuguese

Portuguese

finnish

Finnish

italian

Italian

french

French

·