Pravno obvestilo

ZAKON O STORITVAH INFORMACIJSKE DRUŽBE (LSSI)

Agresta S. Coop, oseba, odgovorna za spletno stran, v nadaljevanju UPRAVLJAVEC, daje uporabnikom na voljo ta dokument, ki je namenjen izpolnjevanju obveznosti, določenih v Zakonu 34/2002 z dne 11. julija o informacijski družbi in storitvah elektronskega trgovanja (LSSICE), Uradni list št. 166, ter obveščanju vseh uporabnikov spletne strani o pogojih uporabe.

Vsaka oseba, ki dostopa do tega spletnega mesta, pridobi status uporabnika in se kot taka zaveže, da bo dosledno spoštovala in upoštevala tukaj navedene določbe, pa tudi vse druge veljavne pravne določbe.

Agresta S. Coop si pridržuje pravico do spremembe katere koli vrste informacij, ki se lahko pojavijo na spletnem mestu, in ni dolžna predhodno obvestiti ali obvestiti uporabnikov o teh obveznostih, pri čemer se objava na spletnem mestu Agresta S. Coop razume kot zadostna.

1. IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

  • Ime domene: agresta.org
  • Poslovno ime: Agresta S. Coop. Mad
  • Ime podjetja: Agresta S. Coop
  • TIN: F82718131
  • Naslov sedeža: C/ Duque de Fernán Núñez, 2 1, 28012 MADRID (MADRID)
  • Telefon: 913 540 213
  • E-naslov: agresta@agresta.org
  • Register zadrug skupnosti Madrid pod št. 28/CM-3337, zvezek 23, folio 3373.

2. PRAVICE INTELEKTUALNE IN INDUSTRIJSKE LASTNINE

Spletno mesto, vključno z njegovim programiranjem, urejanjem, sestavljanjem in drugimi elementi, potrebnimi za njegovo delovanje, dizajni, logotipi, besedilom in/ali grafiko, je v lasti UPORABNIKA ali, če je primerno, ima izrecno licenco ali izrecno pooblastilo avtorjev. Vse vsebine spletnega mesta so ustrezno zaščitene z zakoni o intelektualni in industrijski lastnini in so vpisane v ustrezne javne registre.

Ne glede na namen je za celotno ali delno razmnoževanje, uporabo, izkoriščanje, distribucijo in komercializacijo v vsakem primeru potrebno predhodno pisno dovoljenje IZVAJALCA. Vsaka nepooblaščena uporaba se šteje za resno kršitev avtorjevih pravic intelektualne ali industrijske lastnine.

Modeli, logotipi, besedila in/ali grafike, ki niso v lasti IZVAJALCA in se lahko pojavijo na spletnem mestu, so v lasti njihovih lastnikov, ki so odgovorni za vse morebitne spore, ki bi lahko nastali v zvezi z njimi. UPORABNIK izrecno dovoljuje tretjim osebam, da preusmerijo na določeno vsebino spletnega mesta in v vsakem primeru preusmerijo na glavno spletno mesto agresta.org.

UPORABNIK priznava ustrezne pravice intelektualne in industrijske lastnine v korist njihovih lastnikov in vsaka omemba ali pojavitev na spletni strani ne pomeni, da ima nad njimi kakršne koli pravice ali odgovornost, niti ne pomeni, da jih spletna stran podpira, sponzorira ali priporoča. Pripombe v zvezi z morebitnimi kršitvami pravic intelektualne ali industrijske lastnine ter v zvezi z vsebino spletnega mesta lahko pošljete na naslov agresta@agresta.org.

3. OPROSTITEV ODGOVORNOSTI

IZVAJALEC je oproščen vseh vrst odgovornosti, ki izhajajo iz informacij, objavljenih na njegovi spletni strani, če je te informacije priredila ali vnesla tretja oseba, ki ni povezana z IZVAJALCEM.

Uporaba piškotkov

To spletno mesto uporablja tehnične piškotke (majhne datoteke z informacijami, ki jih strežnik pošlje v računalnik uporabnika spletnega mesta) za izvajanje nekaterih funkcij, ki so potrebne za pravilno delovanje in predogled spletnega mesta. V vsakem primeru so uporabljeni piškotki začasni, namenjeni izključno učinkovitejši navigaciji po spletnem mestu, in izginejo ob koncu uporabnikove seje. V nobenem primeru ti piškotki sami po sebi ne zagotavljajo osebnih podatkov in se ne bodo uporabljali za zbiranje takih podatkov.

Z uporabo piškotkov lahko strežnik, na katerem se nahaja spletna stran, prepozna tudi brskalnik, ki ga uporablja uporabnik, da bi olajšal navigacijo in na primer uporabnikom, ki so se predhodno registrirali, omogočil dostop do območij, storitev, promocij ali natečajev, ki so namenjeni izključno njim, ne da bi se jim bilo treba registrirati ob vsakem obisku. Uporabljajo se lahko tudi za merjenje občinstva ali parametrov prometa, spremljanje napredka in števila prijav itd. V teh primerih so uporabljeni piškotki tehnično nebistveni, vendar koristni za uporabnika. To spletno mesto ne bo namestilo nebistvenih piškotkov brez predhodnega soglasja uporabnika.

Uporabnik lahko brskalnik nastavi tako, da ga opozori na prejemanje piškotkov in prepreči njihovo namestitev v svoj računalnik. Za dodatne informacije se obrnite na navodila svojega brskalnika.

Politika povezav

Uporabnik tega spletnega mesta je lahko preusmerjen na vsebino spletnih mest tretjih oseb. Ker UPRAVLJAVEC ne more vedno nadzorovati vsebine spletnih strani tretjih oseb, ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z navedeno vsebino. V vsakem primeru bo PRENOVITELJ nemudoma odstranil vse vsebine, ki bi lahko pomenile kršitev nacionalne ali mednarodne zakonodaje, morale ali javnega reda, in nemudoma odstranil preusmeritev na to spletno mesto ter o zadevni vsebini obvestil pristojne organe.

IZVAJALEC ne odgovarja za informacije in vsebine, ki se nahajajo, med drugim na forumih, v klepetalnicah, blogih, komentarjih, družabnih omrežjih ali na kakršen koli drug način, ki tretjim osebam omogoča neodvisno objavljanje vsebin na spletnem mestu IZVAJALCA. Kljub temu in v skladu z 11. in 16. zakonom ZSPJS so vsebine tretjih oseb na voljo vsem uporabnikom, organom in organom pregona, ki neposredno sodelujejo pri umiku ali blokiranju vseh vsebin, ki bi lahko vplivale na nacionalno ali mednarodno pravo, pravice tretjih oseb ali javno moralo in javni red ali jih kršijo. Če uporabnik meni, da je na spletnem mestu kakršna koli vsebina, ki bi jo lahko šteli za takšno, o tem nemudoma obvesti skrbnika spletnega mesta.

To spletno mesto je bilo pregledano in preizkušeno za pravilno delovanje. Načeloma je pravilno delovanje mogoče zagotoviti 365 dni na leto, 24 ur na dan. Vendar pa PRENOVITELJ ne izključuje možnosti, da pride do določenih programskih napak ali da pride do višje sile, naravnih nesreč, stavk ali podobnih okoliščin, ki onemogočajo dostop do spletnega mesta.

Naslovi IP

Spletni strežniki lahko samodejno zaznajo naslov IP in ime domene, ki ju uporablja uporabnik. Naslov IP je številka, ki je računalniku samodejno dodeljena, ko je povezan z internetom. Vse te informacije se zabeležijo v sistemski dnevnik na strežniku, ki omogoča nadaljnjo obdelavo podatkov, da bi dobili le statistične meritve, ki nam kažejo število ogledov strani, število obiskov spletnih strežnikov, vrstni red obiskov, točko dostopa itd.

4. VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST

Za vse spore ali vprašanja v zvezi s tem spletnim mestom ali dejavnostmi, ki se izvajajo na njem, se uporablja špansko pravo, ki se mu stranke izrecno podrejajo, za reševanje vseh sporov, ki izhajajo ali so povezani z njegovo uporabo, pa so pristojna sodišča in razsodišča, ki so najbližje MADRIDU.

Please, select a language to continue

english

English

spanish

Spanish

slovenian

Slovenian

germany

Germany

portuguese

Portuguese

finnish

Finnish

italian

Italian

french

French

·