Oikeudellinen huomautus

TIETOYHTEISKUNNAN PALVELUJA KOSKEVA LAKI (LSSI)

Agresta S. Coop, verkkosivujen vastuuhenkilö, jäljempänä ’TOIMITTAJA’, asettaa tämän asiakirjan käyttäjien saataville, jonka tarkoituksena on täyttää tietoyhteiskunnasta ja sähköisen kaupankäynnin palveluista 11. heinäkuuta 2002 annetussa laissa 34/2002 (LSSICE), Espanjan virallinen lehti nro º 166, säädetyt velvoitteet sekä tiedottaa kaikille verkkosivujen käyttäjille käyttöehdoista.

Jokainen henkilö, joka käyttää tätä verkkosivustoa, saa käyttäjän aseman ja sitoutuu sellaisenaan noudattamaan ja noudattamaan tiukasti tässä esitettyjä määräyksiä sekä kaikkia muita sovellettavia oikeudellisia lausekkeita.

Agresta S. Coop pidättää itsellään oikeuden muuttaa verkkosivustolla mahdollisesti olevia tietoja, eikä se ole velvollinen ilmoittamaan niistä etukäteen tai ilmoittamaan käyttäjille tällaisista velvoitteista, ja julkaiseminen Agresta S. Coopin verkkosivustolla katsotaan riittäväksi.

1. TUNNISTUSTIEDOT

  • Verkkotunnus: agresta.org
  • Kauppanimi: Agresta S. Coop. Mad
  • Yrityksen nimi: Agresta S. Coop
  • TIN: F82718131
  • Rekisteröity osoite: C/ Duque de Fernán Núñez, 2 1, 28012 MADRID (MADRID).
  • Puhelin: 913 540 213
  • Sähköposti: agresta@agresta.org
  • Madridin alueen osuuskuntarekisteri nro 28/CM-3337, nide 23, lehti 3373.

2. TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Verkkosivusto, mukaan lukien mutta ei rajoittuen sen ohjelmointi, muokkaus, koostaminen ja muut sen toiminnan kannalta välttämättömät elementit, mallit, logot, teksti ja/tai grafiikka, ovat TOIMEKSIANTAJAN omistuksessa tai tarvittaessa niillä on nimenomainen lisenssi tai tekijöiden nimenomainen lupa. Kaikki verkkosivuston sisältö on asianmukaisesti suojattu teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännöllä, ja se on rekisteröity vastaaviin julkisiin rekistereihin.

Käyttötarkoituksesta riippumatta niiden täydellinen tai osittainen jäljentäminen, käyttö, hyödyntäminen, jakelu ja kaupallistaminen edellyttää joka tapauksessa TOIMEKSIANTAJAN kirjallista ennakkolupaa. Luvattoman käytön katsotaan loukkaavan vakavasti tekijän teollis- ja tekijänoikeuksia.

Sivustolla mahdollisesti esiintyvät mallit, logot, tekstit ja/tai grafiikka, jotka eivät kuulu TOIMEKSIANTAJALLE, kuuluvat niiden omistajille, jotka ovat vastuussa mahdollisista niitä koskevista riidoista. TOIMEKSIANTAJA antaa kolmansille osapuolille nimenomaisesti luvan ohjata uudelleen verkkosivuston erityissisältöön ja joka tapauksessa ohjata uudelleen agresta.orgin pääsivustolle.

TOIMEKSIANTAJA tunnustaa vastaavat teollis- ja tekijänoikeudet niiden omistajien hyväksi, eikä niiden mainitseminen tai esiintyminen verkkosivustolla tarkoita, että niillä olisi minkäänlaisia oikeuksia tai vastuuta niihin, eikä se tarkoita verkkosivuston hyväksyntää, sponsorointia tai suositusta. Mahdollisia immateriaalioikeuksien tai teollisoikeuksien loukkauksia sekä verkkosivuston sisältöä koskevia huomautuksia voi esittää osoitteessa agresta@agresta.org.

3. VASTUUVAPAUS

TOIMEKSIANTAJA on vapautettu kaikesta vastuusta, joka johtuu sen verkkosivustolla julkaistuista tiedoista, jos kolmas osapuoli, joka ei ole yhteydessä TOIMEKSIANTAJAAN, on manipuloinut tai lisännyt näitä tietoja.

Cookiesin käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää teknisiä cookies(pieniä tiedostoja, joissa on tietoja, jotka palvelin lähettää verkkosivuston käyttäjän tietokoneelle) tiettyjen toimintojen suorittamiseksi, joita pidetään välttämättöminä verkkosivuston asianmukaisen toiminnan ja esikatselun kannalta. Käytetyt evästeet ovat joka tapauksessa väliaikaisia, ja niiden ainoana tarkoituksena on tehostaa sivustolla liikkumista, ja ne häviävät käyttäjän istunnon päätyttyä. Nämä evästeet eivät missään tapauksessa itsessään anna henkilötietoja, eikä niitä käytetä tällaisten tietojen keräämiseen.

Cookies avulla on myös mahdollista, että palvelin, jolla verkkosivusto sijaitsee, tunnistaa käyttäjän käyttämän selaimen navigoinnin helpottamiseksi, jolloin esimerkiksi aiemmin rekisteröityneet käyttäjät voivat käyttää yksinomaan heille varattuja alueita, palveluita, kampanjoita tai kilpailuja ilman, että heidän tarvitsee rekisteröityä jokaisella käynnillä. Niitä voidaan käyttää myös yleisö- tai liikenneparametrien mittaamiseen, kilpailun etenemisen ja osallistumisten määrän seurantaan jne. Näissä tapauksissa käytetyt evästeet eivät ole teknisesti välttämättömiä, mutta ovat käyttäjälle hyödyllisiä. Tämä verkkosivusto ei asenna muita kuin välttämättömiä evästeitä ilman käyttäjän suostumusta.

Käyttäjä voi määrittää selaimensa niin, että se varoittaa häntä evästeiden vastaanottamisesta ja estää niiden asentamisen tietokoneelleen. Lisätietoja saat selaimesi ohjeista.

Linkkipolitiikka

Tämän verkkosivuston käyttäjä saatetaan ohjata kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöön. Koska HALLINNANVALVOJA ei voi aina valvoa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöä, se ei ota minkäänlaista vastuuta kyseisestä sisällöstä. Joka tapauksessa TOIMEKSIANTAJA poistaa välittömästi kaiken sisällön, joka saattaa olla kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön, moraalin tai yleisen järjestyksen vastaista, ja poistaa välittömästi uudelleenohjauksen tälle verkkosivustolle ja ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille kyseisestä sisällöstä.

TOIMEKSIANTAJA ei ole vastuussa tiedoista ja sisällöstä, jotka löytyvät muun muassa foorumeilta, keskustelupalstoilta, blogigeneraattoreista, kommenteista, sosiaalisista verkostoista tai muista keinoista, joiden avulla kolmannet osapuolet voivat itsenäisesti julkaista sisältöä TOIMEKSIANTAJAN verkkosivustolla. LSSICE:n lakien 11 ja 16 mukaisesti kolmansien osapuolten sisältö on kuitenkin kaikkien käyttäjien, viranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten saatavilla, jotka tekevät suoraa yhteistyötä kaiken sellaisen sisällön poistamiseksi tai estämiseksi, joka voi vaikuttaa kansalliseen tai kansainväliseen lainsäädäntöön, kolmansien osapuolten oikeuksiin tai yleiseen moraaliin ja yleiseen järjestykseen tai rikkoa niitä. Jos käyttäjä katsoo, että verkkosivustolla on sellaista sisältöä, jota voidaan pitää tällaisena, hän ilmoittaa siitä välittömästi verkkosivuston ylläpitäjälle.

Tämä verkkosivusto on tarkistettu ja testattu, jotta se toimisi moitteettomasti. Periaatteessa moitteeton toiminta voidaan taata 365 päivää vuodessa, 24 tuntia vuorokaudessa. TOIMEKSIANTAJA ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että ohjelmointivirheitä esiintyy tai että ylivoimainen este, luonnonkatastrofit, lakot tai vastaavat olosuhteet tekevät verkkosivuston käytön mahdottomaksi.

IP-osoitteet

Verkkosivuston palvelimet voivat tunnistaa automaattisesti käyttäjän käyttämän IP-osoitteen ja verkkotunnuksen. IP-osoite on numero, joka annetaan tietokoneelle automaattisesti, kun se on yhteydessä Internetiin. Kaikki nämä tiedot tallennetaan palvelimen järjestelmälokiin, jonka avulla tietoja voidaan käsitellä myöhemmin, jotta saadaan ainoastaan tilastollisia mittaustuloksia, jotka kertovat sivujen lukumäärän, verkkopalvelimilla tehtyjen käyntien lukumäärän, käyntien järjestyksen, yhteyspisteen jne.

4. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA

Espanjan lakia, johon osapuolet nimenomaisesti alistuvat, sovelletaan kaikkiin riitoihin tai kysymyksiin, jotka liittyvät tähän verkkosivustoon tai sen kautta toteutettuihin toimiin, ja MADRIDia lähinnä olevat tuomioistuimet ovat vastuussa kaikkien sen käytöstä johtuvien tai siihen liittyvien riitojen ratkaisemisesta.

Please, select a language to continue

english

English

spanish

Spanish

slovenian

Slovenian

germany

Germany

portuguese

Portuguese

finnish

Finnish

italian

Italian

french

French

·